top of page
8672f3ed1a92710f4b611c752ac51e03.jpg
symm.png

Οι ενωμοτίες καθώς και τα Ενήλικα Στελέχη , για να συμμετάσχουν στη δράση θα πρέπει να:

  • έχουν απογραφεί για την προσκοπική χρονιά 2019-2020,

  • έχουν συμπληρώσει την Προ δήλωση της Ομάδας (ηλεκτρονική φόρμα) μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2020

  • έχουν συμπληρώσει την Οριστική δήλωση συμμετοχής μέχρι

  • 15 Μαρτίου 2020

  • έχουν καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή τους στη δράση μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

  • Κάθε Ενωμοτία θα πρέπει να αποτελείται από 6-9 μέλη , όπως  προβλέπει ο κανονισμός του κλάδου προσκόπων.

  • Η αποστολή της ομάδας να συνοδεύεται από τουλάχιστον  ένα ενήλικο στέλεχος.

      Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας! 

bottom of page