Οι ενωμοτίες καθώς και τα Ενήλικα Στελέχη , για να συμμετάσχουν στη δράση θα πρέπει να:

  • έχουν απογραφεί για την προσκοπική χρονιά 2019-2020,

  • έχουν συμπληρώσει την Προ δήλωση της Ομάδας (ηλεκτρονική φόρμα) μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2020

  • έχουν συμπληρώσει την Οριστική δήλωση συμμετοχής μέχρι

  • 15 Μαρτίου 2020

  • έχουν καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή τους στη δράση μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

  • Κάθε Ενωμοτία θα πρέπει να αποτελείται από 6-9 μέλη , όπως  προβλέπει ο κανονισμός του κλάδου προσκόπων.

  • Η αποστολή της ομάδας να συνοδεύεται από τουλάχιστον  ένα ενήλικο στέλεχος.

      Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας! 

Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

Contact Us

TEL: 6989433222 - 6942554480
E-MAIL: kavalaricentre@gmail.com

Follow Us

© 2018 by KAVALARI SCOUT ACTIVITY CENTRE