top of page
8672f3ed1a92710f4b611c752ac51e03.jpg
Asset 1.png

Οι ενωμοτίες που θα συμμετάσχουν , θα παίξουν ένα μεγάλο παιχνίδι γεμάτο περιπέτεια με Escape room , γρίφους , αγωνίσματα τύπου Survivor, κώδικες , κλειδαριές ,διαδρομές μέσα στο βουνό και πολλά άλλα . Όλα αυτά σε ένα ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα για να καλύψει της απαιτήσεις του παιχνιδιού χωρίς να λείπουν αυτά που θα έκανε η ενωμοτία σε μία δράση υπαίθρου όπως , διανυκτέρευση στο ύπαιθρο , ενωμοτιακό μαγείρεμα κ.α. Σκοπός του είναι να δραστηριοποιήσει και να  τονώσει το σύστημα κατ’ Ενωμοτίες, να διευκολύνει την ανάπτυξη των γνώσεων, τη βελτίωση των ικανοτήτων και την καλλιέργεια της συμπεριφοράς των παιδιών, μέσα από την απόκτηση εμπειριών και βιωμάτων.

Αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις , θα ξεκινήσει η ενημέρωση των ομάδων - ενωμοτιών σχετικά με το πρόγραμμα και τα υλικά . 

bottom of page